Disclaimer

Deze website is eigendom van ACB Motors BVBA.

Koningin Astridlaan 70
9990 Maldegem

Tel.: 050/71 27 74

BTW nr 0897.188.236

acbmotors@telenet.be

Door het gebruik van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van concept, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto's, de animaties, logo's, merken, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren enkel en alleen toe aan ACB Motors BVBA of rechthoudende derden en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz., hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op onze site te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van onze website en zijn inhoud is strikt verboden. Het bewaren van enige informatie en/of onderdeel van onze website in een (elektronische) database of andere locatie is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch cache geheugen van de informatie door de browser.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op onze webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. ACB Motors BVBA levert grote inspanningen opdat de vermelde informatie op onze website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal ACB Motors BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ACB Motors BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u ons dit melden (zie contactgegevens hierboven). De inhoud van de website (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ACB Motors BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

ACB Motors BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

ACB Motors BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op onze website. In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

2018 ACB Motors BVBA. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

DisclaimerAlgemene voorwaarden
© 2018 - ACB Motors